JongNL brengt mensen bij elkaar. 21 april 'De Nacht van het Dorp' in America.

Door: JongNL Limburg - Leon Hoenen
Geplaatst op: dinsdag 13 maart 2018

JongNL Limburg neemt het unieke initiatief om in diverse plaatsen in Limburg met concrete verbindende activiteiten het voortouw te nemen, bij het bevorderen van de de sociale cohesie en de ‘burgerparticipatie’.

Het instrument dat JongNL Limburg daarvoor ontwikkelt heeft heet ‘De Nacht van het Dorp’. ‘Verenigingen, maatschappelijke organisaties en particulieren met een interessante hobby uit America zijn benaderd om allemaal op zaterdagavond 21 april de deuren open te zetten voor alle inwoners van hun dorp. Op dit moment zijn er al 25 deelnemers op 16 verschillende locaties.

Met name de vrijwilligers van verenigingen, organisaties en instellingen zijn welkom en krijgen de kans om van elkaar te leren. Doordat de mensen in elkaars keuken kijken, leren ze elkaar beter kennen, wat het samenleven in het dorp zal bevorderen en een start kan zijn voor samenwerking. Ook wordt daarmee de ruimte geboden om concrete, nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

De vergrijzing, ontgroening en krimp van de bevolking nemen de komende jaren steeds verder toe. JongNL ziet een nauwere samenwerking tussen verenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeente en inwoners als een belangrijke stap op weg naar het behoud van de leefbaarheid in de Limburgse dorpen.

JongNL is een maatschappelijke organisatie die in 43 Limburgse kernen vanouds een belangrijke bijdrage levert aan de vorming van jeugd en jongeren. JongNL staat zo midden in de samenleving en neemt daarin zijn verantwoordelijkheid, ook bij het bevorderen van de gemeenschapsparticipatie.

De Nacht van het Dorp in America is de zesde die plaatsvindt. Eerder was deze activiteit in Herkenbosch (reeds 2 keer), Budschop, Beesel en Helden.

Mensen in America die ‘De Nacht van het Dorp’ willen meemaken krijgen een boekje in de bus met een plattegrond en een overzicht van alle deelnemers. De ‘Nacht’ is gratis toegankelijk. Programma wordt rond 15 april bekendgemaakt op www.nachtvanhetdorp.nl of

Wie meer informatie wil hebben kijkt op www.jongnl.nl of www.nachtvanhetdorp.nl

De organisatie is in handen van Stg. Brood op de Plank, JN America en JongNL Limburg.Bijlage (klik om te downloaden):Locatie: America (Horst)
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie